Privacy Statement

Hopperpoint Policy

Hopperpoint is een dienst van Hopperpoint B.V. en is een nieuw concept voor leenfietsen.

Vastleggen van gegevens

In het kader van de dienstverlening van Hopperpoint zullen wij bepaalde gegevens van u vastleggen in een bestand. Dit betreft de gegevens die u bij de eenmalige registratie op de Hopperpoint website of via de Hopperpoint app invult.

Doeleinden van gegevensverwerking

Hopperpoint is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en verwerkt de door u verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Uitvoering van overeenkomsten voor hoppers
  • Analyse naar het gebruik van de hoppers.
  • Verstrekken van informatie over diensten en producten van Hopperpoint.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw gegevens niet zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden ter beschikking stellen, anders dan aan de bewerker, tenzij wij hiertoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

Wijzigen of verwijderen van gegevens

Op uw verzoek zullen wij u inzage geven in uw persoonsgegevens of uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen, of afschermen, in geval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Beveiliging gegevens

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen ten aanzien van de door ons verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat deze verloren gaan of dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Vragen

Voor vragen over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@hopperpoint.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Checkt u deze Privacy Policy daarom regelmatig voor een update van ons privacy beleid.